GEANNULEERD!! Bijeenkomst gehandicaptenzorg GEANNULEERD!!

17okt

 

 

 

I.v.m. gebrek aan deelname is deze bijeenkomst geannuleerd.

Op 17 oktober organiseert het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle een middag voor iedereen die werkzaam is in de gehandicaptenzorg in deze regio. De focus ligt op teams van instellingen die bestaan uit verschillende professionals: van interieurverzorger tot manager.

Hygiënisch werken is een belangrijke manier om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën resistent. Daardoor verliest ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën aan effectiviteit.

Iedereen in de zorg heeft een belangrijke taak om dit te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en door de juiste hand- en persoonlijke hygiëne, infectiepreventiemaatregelen en een hygiënische werkomgeving.

Hoe kunnen organisaties hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? De inspiratiedag geeft praktische handvatten.

Tijdens de Inspiratiemiddag ‘Hygiënisch werken’ ga je aan de slag met het waarom en hoe van antibioticaresistentie. Je werkt actief met je team aan een plan van aanpak, deelt kennis met elkaar en wordt geïnspireerd door mooie voorbeelden uit de praktijk.

De middag is kosteloos en vindt plaats in Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle.

Stel dus vast een team samen en geef je op via info@abrnetwerk.nl

Belangrijk is in ieder geval naam en mailadres van de contactpersoon en de grootte van de groep te vermelden.

Een team bestaat bij voorkeur uit:

  • een beleids-/kwaliteitsmedewerker
  • twee verzorgenden / medewerkers met aandachtsgebied hygiëne
  • een verpleegkundige
  • een arts verstandelijk gehandicapten
  • een deskundige infectiepreventie
  • een teamleider of locatiemanager
  • een adviseur afdeling leren/ontwikkelen
  • een vrijwilligerscoördinator
  • een vertegenwoordiger van de cliëntenraad

Voor meer informatie info@abrnetwerk.nl of 038-4245270 (secretariaat Netwerk Acute Zorg)

 

 

Overzicht agenda