Minisymposium 1 oktober 2019 BRMO, dat doe je ZO! (GGD Amsterdam)

01okt

 

 

 

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsverpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie; andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

Accreditatie                                                                                                                                                                                                                   Accreditatie is aangevraagd bij:

Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN)  

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) 

Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)

Kosten                                                                                                                                                                                                                                  De kosten voor het minisymposium bedragen €60,- per persoon. De factuur wordt u na het symposium toegezonden. Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier. Een bevestiging van uw inschrijving wordt verstuurd naar uw e–mailadres.

Programma

13.45-14.00 uur   Ontvangst

14.00-14.10 uur   Opening, Mw. Y. T.H.P. van Duijnhoven, Hoofd afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam

14.10-14.40 uur   Belang van melden: CPE-meldplicht en transmurale werkafspraken, Mw. M. Petrignani, Arts M&G, stafarts IZB en RAV GGD   Amsterdam

14.40-15.10 uur   Rationeel gebruik beschermende middelen: less is more, Mw. A. Tolsma, Hygiëneadviseur, team Hygiëne & Inspectie GGD Amsterdam

15.10-15.30 uur   Pauze

15.30-16.00 uur   Maatwerk bij urine- en luchtweginfecties: Verenso richtlijnen, Dhr. C. Hertogh, Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg, Hoofd UNO-VUmc

16.00-16.30 uur  Overstijgend werken: ABR-zorgnetwerk in de regio, Mw. J. Edwards, Specialist Ouderengeneeskunde Cordaan en lid ABR Zorgnetwerk

16.30-16.45 uur   Afsluiting

Aansluitend gelegenheid tot een drankje in het Café

Voor vragen kunt u contact opnemen met Christa van Dijk afdeling Hygiëne & Inspectie, via het nummer 020-5555581 of via de mail

Locatie                                                                                                                                                                                                                                Het symposium wordt gehouden in de Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam. De aansluitende borrel in het Café op hetzelfde adres.

 

Overzicht agenda