Vervolg inspiratiedag VVT, inschrijving gesloten

28nov

 

 

Hygiënisch werken is een belangrijke manier om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën resistent. Daardoor verliest ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën aan effectiviteit.

Iedereen in de zorg heeft een belangrijke taak om dit te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en door de juiste hand- en persoonlijke hygiëne, infectiepreventiemaatregelen en een hygiënische werkomgeving.

Tijdens deze vervolg middag willen we met elkaar delen hoe ‘Hygiënisch werken’ in instellingen verbeterd is en hoe anderen van deze aanpak kunnen leren. We gaan elkaar inspireren met voorbeelden uit de praktijk en ondersteunen bij knelpunten hierin.

De middag is bedoeld voor deelnemers die al aanwezig waren op een van de eerste bijeenkomsten, maar zeker ook voor belangstellenden die zoeken naar een goede methode om zelf aan de slag te gaan om antibioticaresistentie tegen te gaan.

De middag is kosteloos en vindt plaats in Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle.

Stel dus vast een team samen en geef je op via info@abrnetwerk.nl

Belangrijk is in ieder geval naam en mailadres van de contactpersoon en de grootte van de groep te vermelden.

Een team bestaat bij voorkeur uit:

  • een beleids-/kwaliteitsmedewerker
  • twee verzorgenden / medewerkers met aandachtsgebied hygiëne
  • een verpleegkundige
  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een deskundige infectiepreventie
  • een teamleider of locatiemanager
  • een adviseur afdeling leren/ontwikkelen
  • een vrijwilligerscoördinator
  • een vertegenwoordiger van de cliëntenraad

Voor meer informatie info@abrnetwerk.nl of 038-4245270 (secretariaat Netwerk Acute Zorg)

 

 

 

 

Overzicht agenda