In het nieuws

Regionaal Risicoprofiel Euregio-Zwolle

Hier vindt u de factsheet en het regionale risicoprofiel online. In dit risicoprofiel wordt de regio Euregio-Zwolle onder de loep genomen wat betreft risico’s op het gebied van het ontstaan van antibioticaresistentie (ABR) en, in mindere mate, zorggerelateerde infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe de regio zich verhoudt tot de rest van Nederland en is anderzijds binnen de regio gekeken waar de risico’s het grootst… Lees verder

Lees meer »

Invoering meldplicht Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)

Per 1 juli 2019 is het aantreffen van CPE meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Dat betekent dat alle patiënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio. spatie

Lees meer »
Nieuwsbericht: De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

Ook na de pilotfase, vanaf mei 2019, verleent VWS subsidie aan de zorgnetwerken ABR. De 10 regionale zorgnetwerken ABR, waarvan Euregio-Zwolle er één is, bevinden zich nu nog in een pilotfase. In de brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2018 geeft VWS aan: “Ze dienen vanaf mei 2019 volledig operationeel te zijn. Het doel van deze netwerken van zorgpartijen is om een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie. Het adviesrapport (van Zorgmarkten) is onlangs opgeleverd. spatie

Lees meer »
Nieuwsbericht:

"Raak ook besmet"

Verslag startbijeenkomst ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle Op 8 november 2017 werd in het Postillion Hotel in Deventer de aftrap gegeven om te gaan samenwerken tegen antibioticaresistentie onder de titel: “Raak ook besmet”. Zorgverleners in deze regio hebben een uitnodiging ontvangen, omdat alle deel uit maken van dit zorgnetwerk. Graag maken we u deelgenoot van wat er die middag besproken is…. Lees verder

Lees meer »