In het nieuws

Nieuwsbericht: De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

Ook na de pilotfase, vanaf mei 2019, verleent VWS subsidie aan de zorgnetwerken ABR. De 10 regionale zorgnetwerken ABR, waarvan Euregio-Zwolle er één is, bevinden zich nu nog in een pilotfase. In de brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2018 geeft VWS aan: “Ze dienen vanaf mei 2019 volledig operationeel te zijn. Het doel van deze netwerken van zorgpartijen is om een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie. Het adviesrapport (van Zorgmarkten) is onlangs opgeleverd.

Lees meer »
Nieuwsbericht: Inspiratiedag

Inspiratiedag "hygiënisch werken" 27 september 2018 in Zwolle

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken, vraagt om teamwork en regionale samenwerking. Voor hygiënisch werken is een belangrijke manier om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën resistent. Daardoor verliest ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën aan… Lees verder

Lees meer »
Nieuwsbericht: Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

In mei 2017 is de pilot van start gegaan waarin de zorgnetwerken ontwikkeld worden tot actieve en effectieve samenwerkingsverbanden ten behoeve van de bestrijding van antibioticaresistentie. Zorgaanbieders – ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatieklinieken, andere zorginstellingen waar cliënten langdurig verblijven, GGD’en, huisartsen, apotheken en thuiszorg – werken binnen de regio samen om antibioticaresistentie te bestrijden en om verspreiding van resistente micro-organismen te voorkomen. Deze pilot duurt twee jaar. Vanaf 1 mei 2019 zullen de regionale zorgnetwerken volledig operationeel… Lees verder

Lees meer »
Nieuwsbericht:

"Raak ook besmet"

Verslag startbijeenkomst ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle Op 8 november 2017 werd in het Postillion Hotel in Deventer de aftrap gegeven om te gaan samenwerken tegen antibioticaresistentie onder de titel: “Raak ook besmet”. Zorgverleners in deze regio hebben een uitnodiging ontvangen, omdat alle deel uit maken van dit zorgnetwerk. Graag maken we u deelgenoot van wat er die middag besproken… Lees verder

Lees meer »
Nieuwsbericht: Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie (ABR); “raak ook besmet”

Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie (ABR); “raak ook besmet”

Het is van groot belang om antibioticaresistentie (ABR) samen te voorkomen en te bestrijden. Het ministerie van VWS heeft 10 regionale zorgnetwerken aangewezen. ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle is één van deze 10 en u maakt deel uit van dit zorgnetwerk. Het bundelen van onze krachten in de strijd tegen antibioticaresistentie is een eerste vereiste. Graag delen we ervaringen over wat samenwerking kan betekenen en welke initiatieven er al zijn met en voor… Lees verder

Lees meer »