In het nieuws

01jan
Aanvang:
Locatie:

Invoering meldplicht Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)

Per 1 juli 2019 is het aantreffen van CPE meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Dat betekent dat alle patiënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio. spatie

Lees meer »
Nieuwsbericht: Zeer geslaagde tweede inspiratiedag in Zwolle

Zeer geslaagde tweede inspiratiedag in Zwolle

Donderdag 25 april vond de tweede inspiratiedag plaats in onze regio. Met de komst van teams uit een groot aantal verpleeghuizen kunnen we terugkijken op een succesvolle bijeenkomst. De teams hebben gezamelijk gewerkt aan een plan van aanpak om de hygiëne nog verder te verbeteren…. Lees verder

Lees meer »
Nieuwsbericht: De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

Ook na de pilotfase, vanaf mei 2019, verleent VWS subsidie aan de zorgnetwerken ABR. De 10 regionale zorgnetwerken ABR, waarvan Euregio-Zwolle er één is, bevinden zich nu nog in een pilotfase. In de brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2018 geeft VWS aan: “Ze dienen vanaf mei 2019 volledig operationeel te zijn. Het doel van deze netwerken van zorgpartijen is om een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie. Het adviesrapport (van Zorgmarkten) is onlangs opgeleverd. spatie

Lees meer »
Nieuwsbericht: Inspiratiedag

Inspiratiedag "hygiënisch werken" 27 september 2018 in Zwolle

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken, vraagt om teamwork en regionale samenwerking. Voor hygiënisch werken is een belangrijke manier om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën resistent. Daardoor verliest ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën aan effectiviteit…. Lees verder

Lees meer »
Nieuwsbericht: Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

In mei 2017 is de pilot van start gegaan waarin de zorgnetwerken ontwikkeld worden tot actieve en effectieve samenwerkingsverbanden ten behoeve van de bestrijding van antibioticaresistentie. Zorgaanbieders – ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatieklinieken, andere zorginstellingen waar cliënten langdurig verblijven, GGD’en, huisartsen, apotheken en thuiszorg – werken binnen de regio samen om antibioticaresistentie te bestrijden en om verspreiding van resistente micro-organismen te voorkomen. Deze pilot duurt twee jaar. Vanaf 1 mei 2019 zullen de regionale zorgnetwerken volledig operationeel zijn…. Lees verder

Lees meer »