De Zorgnetwerken ABR krijgen vanaf 2019 een structurele subsidie.

Ook na de pilotfase, vanaf mei 2019, verleent VWS subsidie aan de zorgnetwerken ABR.

De 10 regionale zorgnetwerken ABR, waarvan Euregio-Zwolle er één is, bevinden zich nu nog in een pilotfase. In de brief (hier downloaden) aan de Tweede Kamer van 20 juni 2018 geeft VWS aan: “Ze dienen vanaf mei 2019 volledig operationeel te zijn. Het doel van deze netwerken van zorgpartijen is om een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie. Het adviesrapport (van Zorgmarkten) is onlangs opgeleverd. Over welke taken van de zorgnetwerken bekostigd moeten worden en de hoogte van dat bedrag volg ik het advies van Zorgmarkten op. Inhoudelijk worden de huidige taken van de zorgnetwerken voorgezet, hiervoor is een bedrag van €859.624 per jaar per zorgnetwerk beschikbaar. Wat betreft het bekostigingsmodel heb ik ervoor gekozen om af te wijken van het advies in het rapport. In plaats van het voorgestelde instrument – een beschikbaarheidsbijdrage – zie ik meer in bekostiging van de zorgnetwerken ABR via een subsidie.”

Overzicht nieuws