Inspiratiedag "hygiënisch werken" 27 september 2018 in Zwolle

Hygiënisch werken is een belangrijke manier om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën resistent. Daardoor verliest ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën aan effectiviteit.
Iedereen in verpleeghuizen heeft een belangrijke taak om dit te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en door de juiste hand- en persoonlijke hygiëne, infectiepreventiemaatregelen en een hygiënische werkomgeving.

Hoe kunnen verpleeghuisorganisaties hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? De inspiratiedag geeft praktische handvatten. Deelname is gratis en bedoeld voor: verzorgenden en verpleegkundigen, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie, teamleiders, opleiders, vrijwilligerscoördinatoren en andere betrokkenen rondom de zorg voor de cliënt, die in teamverband hun kennis en vaardigheden willen delen en vergroten.

Tijdens de Inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ ga je aan de slag met het waarom en hoe van antibioticaresistentie. Tijdens de dag werk je actief met je team aan een plan van aanpak, deel je kennis met elkaar en word je geïnspireerd door mooie voorbeelden uit de praktijk.  Kijk hier voor meer informatie.

Het privacy statement vindt u hier.

Overzicht nieuws