Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie (ABR); “raak ook besmet”

De stuurgroep en het regionaal coördinatieteam (RCT) van ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle zoeken de samen-werking met u! Hierbij nodigen we u (bestuurders, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen GGZ en gehandicaptenzorg, deskundigen infectiepreventie en overige professionals werkzaam in de zorg) uit.

Save the date: Woensdag 8 november 2017, 13:00-17:00 uur, Postillion Hotel Deventer

We stellen het zeer op prijs als u komt.

U kunt zich aanmelden via info@abrnetwerk.nl
Na inschrijving wordt het programma van die middag aan u toegezonden.

Namens de stuurgroep en het RCT,
Hans Hutten, kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Raak ook besmet! Sluit aan, maak kennis met elkaar en het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Overzicht nieuws