Leden RCT:

De taken van het Regionaal Coördinatieteam (RCT)

Welmoed Silvis

arts-microbioloog LabMicTA

 

 

 

 

Femke Koedijk

Epidemioloog GGD Twente

 

 

 

 

Sandra de Jong

arts M&G, infectieziektebestrijding GGD IJsselland

 

 

Peter Schrooders

arts M&G, infectieziektenbestrijding GGD Noord- en  Oost Gelderland

 

 

 

 

 

Han Mulder

Huisarts, Groepspraktijk huisartsen in Dalfsen

 

 

 

 

Specialist Ouderengeneeskunde (vacant)

 

 

 

 

Mark Lotgerink

Deskundige infectiepreventie GGD Twente

 

 

 

Mark Boonstra

Verpleegkundige Carintreggeland

 

 

 

 

 

Hans Hutten

Kwartiermaker, belast met het opzetten van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle