Leden stuurgroep:

Ina Kuper

Voorzitter Stuurgroep, Lid Raad van Bestuur Isala

 

 

 

Rianne van den Berg

Directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland

 

 

 

Nashwan Al Naiemi

arts-microbioloog LabMicTA

 

 

 

Philip van Klaveren

voorzitter Raad van Bestuur Medrie     

 

 

 

Sijtze Blaauw

Openbaar apotheker, Alphega Apotheek Wijhe

 

 

 

Fenna Eefting

Bestuurder revalidatiecentrum Vogellanden

 

 

 

 

Jan Griepink

Lid Raad van Bestuur Carinova  

 

 

 

 

 

Tineke Veenstra

Secretaresse

 

 

 

Hans Hutten

Coördinator van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle