Leden stuurgroep:

Ina Kuper

Voorzitter Stuurgroep (Lid Raad van Bestuur Isala)

 

 

 

Laurent de Vries

Raad van Bestuur Viattence

 

 

 

Rianne van den Berg

Directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland

 

 

 

Nashwan Al Naiemi

arts-microbioloog LabMicTA

 

Philip van Klaveren

voorzitter Raad van Bestuur Medrie

 

Anne Westerduin

voorzitter Raad van Bestuur de Sprank

 

Sijtze Blaauw

Openbaar apotheker, Alphega Apotheek Wijhe

 

Jan Griepink

Lid Raad van Bestuur Carinova

Tineke Veenstra

Secretaresse

 

 

 

Hans Hutten

Coördinator van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle