Leden stuurgroep:

Ina Kuper

Voorzitter Stuurgroep (Lid Raad van Bestuur Isala)

 

 

 

Laurent de Vries

Lid Stuurgroep ( Raad van Bestuur Viattence)

 

 

 

Rianne van den Berg

Lid Stuurgroep (Directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland)

 

 

 

Welmoed Silvis

arts-microbioloog LabMicTA

 

 

 

 

 

Hans Hutten

Kwartiermaker, belast met het opzetten van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle