Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Begin 2018 start een groot landelijk onderzoek om te achterhalen hoe vaak resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Inzicht nodig in voorkomen resistente bacteriën. Om de bestrijding van resistente bacteriën in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk te weten hoe vaak resistentie voorkomt…

PPO coördinator

Coördinator in onze regio is Karin Fokkert, ze is bereikbaar via de mail of telefonisch via het secretariaat Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

Op dit moment is het onduidelijk wat de omvang van de resistentie-problematiek is in de langdurige zorg. Daarom start het ‘Puntprevalentieonderzoek dragerschap resistente bacteriën in verpleeghuizen (PPO)’. In dit onderzoek wordt op één moment gemeten of en welke resistente bacteriën aanwezig zijn bij cliënten van verpleeghuizen. In dit filmpje de uitleg.

Wie doet het onderzoek naar resistente bacteriën?

In totaal zullen ongeveer 300 verpleeghuizen meedoen met het onderzoek. In deze huizen doen ongeveer 40 cliënten mee. Bij hen wordt onderzocht of ze resistente bacteriën bij zich dragen. De verpleeghuizen voeren een groot deel van het onderzoek uit. De regionale zorgnetwerken coördineren het onderzoek in hun regio en zijn aanspreekpunt voor de verpleeghuizen. Het RIVM voert de landelijke coördinatie over het onderzoek en zorgt voor een rapportage. Het onderzoek is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Meer informatie vint u op deze pagina van het RIVM. Hier vindt u een filmpje over het onderzoek en folders met meer informatie. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar ppo@rivm.nl 

Meedoen?

Wilt u met uw verpleeghuis meedoen aan het onderzoek? Op de pagina’s voor professionals vindt u meer informatie.